Montáž betónového plotu

70,00

Základná cena montáže za 1bm. Neobsahuje dopravu materiálu, montážnikov. Presnú cenovú ponuku obdržíte až po obhliadke konkrétneho miesta montáže.